Visjon og verdier

Forretningside

HGT skal som kompetansebedrift og utførende entreprenør skape verdier som former fremtiden gjennom løsninger som sikrer miljø og utvikling av lokalsamfunnet. Selskapet skal inneha den ledende faglige kompetansen innen sitt felt og være en arbeidsplass som gjennom sitt arbeid skaper engasjement for alle involverte parter.

Visjon

«Vi bygger morgendagen fra grunnen»
Å etablere en stabil byggegrunn, betyr å danne grunnlag for noe etterfølgende. Ethvert byggverk må bygges fra grunnen, og er avhengig av et godt fundament.
I HGT ser vi det som vår samfunnsoppgave å sørge for kontinuerlig bærekraft gjennom vårt arbeid. Med smarte løsninger, lang erfaring og engasjerte medarbeidere, legger vi til rette for en videre verdiskapning, også etter at vår jobb er gjort.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram