Visjon og verdier

Forretningsidé

Halvorsen Grave- Transportservice AS skal som en kompetansebedrift og utførende entreprenør, skape verdier som former fremtiden gjennom løsninger som ivaretar miljøet og utviklingen av lokalsamfunnet. Bedriften skal besitte ledende fagkompetanse innenfor sitt område og være en arbeidsplass som skaper engasjement for alle involverte parter gjennom sitt arbeid.

Visjon

«Vi bygger morgendagen fra grunnen»

Å etablere en stabil grunn, betyr å danne grunnlag for noe etterfølgende. Ethvert byggverk må bygges fra grunnen, og er avhengig av et godt fundament.

I HGT ser vi det som vår samfunnsoppgave å sørge for kontinuerlig bærekraft gjennom vårt arbeid. Med smarte løsninger, lang erfaring og engasjerte medarbeidere, legger vi til rette for en videre verdiskapning også etter at vår jobb er gjort.

Etikk og identitet

HGT AS har mange grensesnitt mot samfunnet. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, ansatte og tredjeparter skal bli møtt med rettferdighet og respekt. Målet vårt er å bygge tillit til omgivelsene gjennom etterlevelse av god etikk og en høy moralsk standard.

Som bedrift ønsker vi å drive en sunn virksomhet med en økonomi som er bærekraftig. Vår ide bygger på at dette gjøres ved å etterleve lovbestemte krav, levere forespurt kvalitet og gjennomføre en ryddig forretningsprosess.

Kjerneverdier

Pålitelighet

Alle våre oppdragsgivere kan alltid være trygge på at HGT overholder sine kontraktsforpliktelser, og leverer den kvaliteten som er forespurt i prosjektene. Både våre medarbeidere og samarbeidspartnere skal oppleve HGT som forutsigbar. Vi skal ha tilstrekkelig kompetanse, opptre med god forretningsetikk og være til å stole på.

Hardt arbeid

Helt siden Nils Petter Halvorsen startet bedriften i 1979, har hardt arbeid vært en av de viktigste grunnpilarene i HGT. Det både krever og forplikter å ha en stor arbeidskapasitet uten at det går utover kvaliteten på sluttproduktet. I HGT omfavner vi utfordringer og ser på de mest komplekse prosjekter som en mulighet til å bli enda bedre.

Samarbeid

Vi syns det er mye kjekkere å lykkes i fellesskap enn alene. I HGT er alle like mye verd, og drar i samme retning for å nå våre felles mål. Det gode arbeidsmiljøet optimaliserer samarbeidet i bedriften, og er en kultur vi er opptatt av å bevare. Vårt samarbeid strekker seg også utover bedriftens grenser, og gjelder kunder, samarbeidspartnere og andre aktører i prosjektene våre. HGT skal oppleves som en profesjonell enhet.

Nysgjerrig

I HGT erkjenner vi at byggebransjen er i en enorm utvikling. Det betyr at det som var riktig i går, ikke nødvendigvis er riktig i morgen. Vi er nysgjerrig og nyskapende i måten vi jobber på. Det vil si at vi stadig søker mer effektive, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger. I HGT er det rom for å utøve entreprenør ånd for våre medarbeidere. Hvert prosjekt har unike utfordringer, som gir oss mulighet til å kombinere bedriftens lange erfaring med nytenkning. Det er denne kombinasjonen som vil være fundamentet for vår utvikling.

Ansvar for miljøet

Vårt mål om en bærekraftig utvikling, omfatter også et bevisst ansvar for miljøet. Alle våre arbeidere skal følgende gjeldende lovverk og hensyn ta innspill fra kunder, grunneiere og andre interessenter. Gjennom vårt KS system ivaretar vi risikovurderinger av arbeid som kan påvirke det ytre miljøet.

Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko og skade på miljø og omgivelser. Utviklingen av nye teknologier skjer hurtig, vi søker stadig nye løsninger som ivaretar miljøet på en best mulig måte.