Rådgivning

Det er i de tidlige prosjektfasene hvor man har størst påvirkning på valg av løsninger. Når man er kommet til utførelsen er det svært kostnadsdrivende å gjøre endringer. Derfor er det viktig på et tidlig tidspunkt å identifisere prosjektets suksessfaktorer. Etter vår mening krever det kompetanse fra hele prosjektforløpet. HGT har tung kompetanse både innen prosjektering, planlegging og utførelse. Vi har derfor de nødvendige kvalifikasjonene til å sørge for at deres prosjekt blir best mulig.

[mm_map id=»43″]