Sprenging og knusing

Sprenging er en nøkkelkompetanse, som stiller strenge krav til sikkerhet og presisjon i arbeidet

HGT har over 30 års erfaring innen sprenging og knusing og både utføre komplekse sprengningsarbeider tett på bebyggelse og andre installasjoner, samt sprenging av større salver i for eksempel masseuttak.

I HGT er vi opptatt av miljø og bærekraft. Vårt viktigste bidrag er å redusere behovet for å transportere masser med tungtransport langs veinettet. Derfor legger vi til rette for å foredle stedlige masser, med fokus på gjenbruk og kortreiste materialer. For å sikre at de bearbeidede massene har tilstrekkelig kvalitet, har vi et eget mobilt steinlaboratorium hvor vi kontrollerer dette. Dette er ekstremt viktig for å sikre at sluttproduktet man overleverer, opprettholder sin funksjon i hele sin levetid.
Kontakt oss
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram