VA-Anlegg

Det ligger uendelig mange meter med vann- og avløpsanlegg nedgravd i Norge

Med gamle ledninger som forfaller og en stadig økende utbygging, er arbeidet med fornyelse av VA-nettet viktig å sette på dagsorden.

Sammen våre lojale samarbeidspartnere finner vi bærekraftige løsninger, der vi opprettholder VA behovet mens arbeidene utføres. Våre ansatte har lang erfaring innen både prosjektering og bygging av VA-anlegg. Slik at HGT evner å finne de smarte løsningene, for å effektivisere byggingen og sikre at vi overleverer robuste anlegg til våre kunder.
Kontakt oss
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram