Bærekraft

Ansvar for miljøet

Vårt mål om en bærekraftig utvikling, omfatter også et bevisst ansvar for miljøet. Alle våre arbeidere skal følge gjeldende lovverk og hensynta innspill fra kunder, grunneiere og andre interessenter. 

Gjennom vårt KS-system ivaretar vi risikovurderinger av arbeid som kan påvirke det ytre miljøet.
Vi utfører ikke arbeid som medfører risiko og skade på miljø og omgivelser. Utviklingen av nye teknologier skjer hurtig, vi søker stadig nye løsninger som ivaretar miljøet.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram