Jobb hos oss

Bli en del av laget!

HGT har alltid bruk for motiverte og kompetente medarbeidere! Hos oss blir du en del av en jordnær bedriftskultur hvor du skal ha det trygt, interessant og gøy på jobb, samtidig som du utvikler deg personlig og faglig.
Trivsel, trygghet og lagfølelse skaper vi gjennom å bli kjent med hverandre som mennesker.

Våre ansatte er firmaets viktigste ressurs, og vi setter respekt og likebehandlingsprinsippet svært høyt. Vi er opptatt av høy trivselsfaktor blant de ansatte.
Vårt utviklingsløp tar utgangspunkt i dine individuelle behov og din leder vil være opptatt av å tilrettelegge for din utvikling. Målene for din utvikling knyttes opp mot HGT’s behov, mål og strategier.

HGT AS har mange solide medarbeidere som har arbeidet hos oss i over 30 år, blandet med yngre medarbeidere med pågangsmot og glødende engasjement, gir dette oss muligheten til å videreføre verdiene bedriften er bygget på, samtidig som man griper de muligheter morgendagen bringer. Velkommen til et arbeidsmiljø der du kan utvikle deg som den du er.

Ledige stillinger

  • Planlegger (Peab.no)
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram