HGTs kjerneverdier

Nysgjerrig

I HGT erkjenner vi at byggebransjen utvikler seg enormt, og ikke minst endrer seg raskt. Det betyr at det som var riktig i går, ikke nødvendigvis er riktig i morgen. Vi er nysgjerrig og nyskapende i måten vi jobber på. 

Det vil si at vi stadig søker mer effektive, miljøvennlige, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. I HGT er det rom for å utøve entreprenørånd for våre medarbeidere. Hvert prosjekt har ulike utfordringer, som gir oss mulighet til å kombinere bedriftens lange erfaring med nytenkning. Denne kombinasjonen er fundamentet for vår utvikling.

Pålitelighet

Alle våre oppdragsgivere kan alltid være trygge på at HGT overholder sine kontraktsforpliktelser, og leverer den kvaliteten som er forespurt i prosjektene. 

Både våre medarbeidere og samarbeidspartnere skal oppleve HGT som forutsigbar. 

Vi skal ha tilstrekkelig kompetanse, opptre med god forretningsetikk og være til å stole på.

Samarbeid

Vi syns det er bedre å lykkes i fellesskap enn alene. I HGT er alle like mye verdt, og drar i samme retning for å nå våre felles mål. 

Det gode arbeidsmiljøet optimaliserer samarbeidet i bedriften, og er en kultur vi er opptatt av å bevare. 

Vårt samarbeid strekker seg også utover bedriftens grenser, og gjelder kunder, samarbeidspartnere og andre aktører i prosjektene våre. HGT skal oppleves som en profesjonell enhet.

Hardt arbeid

Helt siden oppstarten har hardt arbeid vært en av de viktigste grunnpilarene i HGT. Det både krever og forplikter å ha en stor arbeidskapasitet uten at det går utover kvaliteten på sluttproduktet. 

I HGT omfavner vi utfordringer og ser på de mest komplekse prosjekter som en mulighet til å bli enda bedre.
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram