Om oss

Halvorsen Grave- og Transportservice ble startet i 1979 av Nils Petter Halvorsen med en gravemaskin og ungt pågangsmot. I 1980 giftet han og Laila Halvorsen seg, og drev selskapet sammen.  I starten utførte bedriften grunnarbeider for mindre bygg og anlegg. Etter hvert som veksten skjøt fart på 90-tallet, tilegnet man seg erfaring og kapasitet innen riving og miljøsanering, bearbeiding av masser og mer komplekse grunnarbeider.

Bedriften ble raskt en betydelig grunnentreprenør i Bergensregionen, og utførte større arbeider på kjente idrettsanlegg, bygg og annen infrastruktur. Halvorsen Grave- og Transportservice AS bygget en rekke kunstgressbaner som Fana kunstgress, Stavollen Idrettsplass, Tertnes Idrettspark og Liland Idrettsplass, hadde grunnarbeidet for Telenorbygget og sørget for trafikksikre veier for lokalmiljøet gjennom bygging av bla. E39 Osvegen og delstrekk på Rv 563 Florvåg – Erdal.

I senere tid har man vært involvert i alle byggetrinn av utbyggingen for Bybanen i Bergen, større prosjekter for Statens vegvesen, store kommunale VA prosjekter og drevet med utvikling av næringseiendommer.

De siste årene har Halvorsen Grave- og Tansportservice AS gjort et taktomslag, hvor man har styrket ledelsen med flere ansatte fra rådgiverbransjen og fra større riksentreprenører. Bedriften har i dag over 30 års erfaring fra entreprenørbransjen, tiltaksklasse 3 innen sine kjerneområder, solid kompetanse innen prosjektstyring og kapasitet til å gjennomføre større bygg- og anleggsprosjekter. Som et ledd i den nylige omorganiseringen bytter bedriften navn fra Halvorsen Grave- og Transportservice AS til HGT AS.

HGT AS er en motivert entreprenør i utvikling.