Tjenester

HGT AS er en hoved- og totalentreprenør innen alt grunnarbeid, prosjekter tilknyttet samferdsel og teknisk infrastruktur i grunn. Vi besitter meget solid kompetanse innen både planlegging og utførelse.

Våre tjenester:

null

Rådgivning

Det er i de tidlige prosjektfasene hvor man har størst påvirkning på valg av løsninger. Når man er kommet til utførelsen er det svært kostnadsdrivende å gjøre endringer. Derfor er det viktig på et tidlig tidspunkt å identifisere prosjektets suksessfaktorer. Etter vår mening krever det kompetanse fra hele prosjektforløpet. HGT har tung kompetanse både innen prosjektering, planlegging og utførelse. Vi har derfor de nødvendige kvalifikasjonene til å sørge for at deres prosjekt blir best mulig.

null

Utførelse

En god utførelse er en konsekvens av god planlegging. HGT sin styrke ligger i evnen til å planlegge, koordinere og utføre komplekse grunnarbeider innenfor et begrenset tidsrom og areal. Vi er vant til å måtte levere kvalitet i krevende omgivelser, uten at det går på akkord med HMS.

HGT har over 30 gravemaskiner i størrelsesorden 8-40 tonn. Flere sikte- og knuseverk, boreutstyr, en rekke dumpere og lastebiler samt en del mindre anleggsutstyr.

null

Masseuttak og knusing

HGT har 30 års erfaring med uttak og knusing av steinmasser. Vi har både boretårn og borerigger, i tillegg til flere sikte- og knuseverk. I forbindelse med knusing og foredling av masser, har vi et eget laboratorium hvor vi kontrollerer at produktet vi leverer tilfredsstiller forespurt kvalitet.

Bearbeiding av masser nærmest mulig hvor prosjektet utføres, er også et svært viktig miljøbidrag. Vi finner de beste løsningene for dere.

null

Eiendomsutvikling

Sammen med våre dyktige samarbeidspartnere dekker HGT hele verdikjeden fra regulering til utbygging.

Vi bistår med å utvikle hele prosjektet ditt, eller tilrettelegger for en total infrastruktur, der nye og eksisterende tekniske anlegg blir ivaretatt. På den måten kan vi skreddersy deres behov for bistand, til hele eller deler av utviklingsprosessen.