Fagområder

Våre medarbeidere har lang erfaring fra både prosjektering, planlegging og utførelse. Det tar tid å bygge en solid fagkompetanse, slik HGT har gjort i over 30 år. Vi har de senere år supplert organisasjonen med en rekke dyktige medarbeidere fra rådgiverbransjen og større riksentreprenører. Dette gir oss muligheten til å finne de beste løsningene helt fra første strek på tegning til siste lag med asfalt. Å kontrollere balansen mellom praksis og teori er en viktig suksessfaktor i alle prosjekter.

HGT trives best i tverrfaglige og komplekse prosjekter med grunnarbeider og teknisk infrastruktur.

Alle typer grunnarbeider

Grunnarbeid er vår kjerneaktivitet, og binder sammen alle våre fagområder. HGT har lang erfaring som grunnentreprenør, og tung kompetanse innen både planlegging og utførelse.

Vi utfører alle typer grunnarbeider som for eksempel boring, sprenging, tørrmuring, grøftegraving, fyllingsarbeider og utgraving av større byggegroper.

Samferdsel og infrastruktur

I prosjekter innen samferdsel og infrastruktur får vi brukt HGTs brede kompetansespekter. Prosjektene innenfor dette fagområdet, er forbundet med høy aktivitet og mange forskjellige arbeidsoperasjoner med både harde og myke trafikanter tett på utførelsen. Våre dyktige prosjekt- og anleggsledere ivaretar det store behovet for planlegging og koordinering. Vi utfører arbeidet med stort fokus på HMS, ytre miljø og kvalitet.

VA-anlegg

Det ligger uendelig mange meter med vann- og avløpsanlegg nedgravd i Norge. Med gamle ledninger som for forfaller og en stadig økende utbygging, er arbeidet med fornyelse av VA-nettet viktig å sette på dagsorden.

Sammen våre lojale samarbeidspartnere finner vi bærekraftige løsninger, der vi opprettholder forsyningen mens arbeidene utføres. Våre ansatte har lang erfaring innen både prosjektering og bygging av VA-anlegg. Slik at HGT evner å finne de smarte løsningene, for å effektivisere byggingen og sikre at vi overleverer robuste anlegg til våre kunder.

EL-anlegg

I dagens samfunn er vi ekstremt avhengig av energi og kommunikasjon. Teknisk infrastruktur i grunn er en viktig komponent for å sikre tilstrekkelig og sikker kapasitet. HGT utfører arbeider med å legge til rette for strømforsyning, belysning og kommunikasjon. Arbeidene består av graving av grøfter, legging av trekkerør eller kabel i grøft, støping av OPI kanaler, etablering av mastefundamenter og trekkekummer i grunnen. Vi er opptatt av se fremtidige behov, og tilrettelegge for utvikling med løsningene vi utfører.

Sprenging og knusing

Sprenging er en nøkkelkompetanse, som stiller strenge krav til sikkerhet og presisjon i arbeidet. HGT kan både utføre komplekse sprengningsarbeider tett på bebyggelse og andre installasjoner, samt sprenging av større salver i for eksempel masseuttak.

I HGT er vi opptatt av miljø. Vårt viktigste bidrag er å redusere behovet for å transportere masser med tungtransport langs veinettet. Derfor legger vi til rette for å foredle stedlige masser, med fokus på gjenbruk og kortreiste materialer. For å sikre at de bearbeidede massene har tilstrekkelig kvalitet, har vi et eget mobilt steinlaboratorium hvor vi kontrollerer dette. Dette er ekstremt viktig for å sikre at sluttproduktet man overleverer, opprettholder sin funksjon i hele sin levetid.

Vi har over 30 års erfaring innen sprenging og knusing.

Betongarbeid

Vi utfører i hovedsak betongarbeider knyttet til grunnarbeider for bygging av veianlegg og større næringseiendommer. Betongarbeid utføres ofte som støttekonstruksjoner og fundamenter, der kravet til kompetanse og riktig utførelse er avgjørende. Sammen med våre samarbeidspartnere utfører vi arbeidet med fokus på gjennomføringsfasen, kvalitet, sikkerhet og effektivitet.