Oppkjøpet av HGT fullført

13.juli inngikk Peab Anlegg en avtale om å kjøpe 90 prosent av aksjene i HGT i Bergen. Den 1. september ble transaksjonen gjennomført.

– Kjøpet er en del av Peab Anleggs strategiske satsing på Vestlandet. Peab Anlegg har i dag solid kompetanse innen kai og havn, sjøarbeider og betongjobber i denne regionen. Vi trenger å styrke oss på grunnarbeider og ordinært anleggsarbeid, og HGT er et selskap som har alt det vi ser etter, sier adm. direktør Johan Hansson i Peab Anlegg.

Ønsket nye kollegaer velkommen til Peab

I forbindelse med gjennomføringen av kjøpet arrangerte Peab Anlegg en samling for de ansatte i HGT i Bergen. John Landin, regionsjef i Peab Anlegg Sør ønsket medarbeiderne varmt velkommen inn i Peab-familien.

– Det var veldig hyggelig å få hilse på våre nye kollegaer i Bergen. Under seansen fikk vi bli litt bedre kjent med dem, og de fikk bli bedre kjent med oss. Vi fortalte spesielt om bedriftskulturen i Peab, og våre kjerneverdier, som er en så stor del av oss, forteller John.

Christoph Hollenstein ny daglig leder

Organisatorisk vil HGT ligge som et distrikt i Peab Anlegg region Sør. I forbindelse med kjøpet er Christoph Hollenstein ansatt som daglig leder for selskapet. Han vil samtidig fortsette i rollen som distriktssjef for Peab Anlegg i Bergen.

– Christoph har tidligere jobbet i HGT og kjenner godt til både selskapet og våre nye kollegaer. Jeg tror at en felles leder for HGT og vår anleggsvirksomhet i Bergen vil bidra til at godt samarbeid og samhandling raskt kommer på plass. Sammen skal vi være en sterk aktør i anleggsmarkedet i Bergensregionen, sier John.

– Jeg vil samtidig passe på å takke Even Skulstad for hans arbeid som fungerende daglig leder i HGT frem til salget ble gjennomført. Han går nå tilbake til sin rolle som prosjektsjef i HGT, sier John.

[mm_map id=»43″]

Les mer