Overføringsledning Sjursevatn – Litlås

Som et viktig ledd i å forsterke vannforsyningen til Mongstadområdet, har HGT etablert en overføringsledning i Ø630 PE, fra Sjursevatn til nytt vannbehandlingsanlegg Litlås ved Mongstad raffineri. Traseen for ledningen gikk på land i vanskelig fremkommelig terreng, og i krevende forhold i sjø. Byggherre for prosjektet var Lindås kommune

Arbeidet har bestått av følgende:

  • 3.000 meter med Ø630 PE ledning på land
  • 4.500 meter med Ø630 PE ledning i sjø
  • Etablering av flere landtak for overføringsledningen
  • Borehull på Ø1080 for inntaksledning til pumper
  • Utsprenging av byggegrop på 20 x 15 meter, 6 meter under normal vannstand
  • 1.500 meter med diverse VA grøfter
  • Støping av betongdekke for pumpestasjon
  • Innstøping av ventilarrangement på inntaksledning
  • Sprengningsarbeider i sjø
  • Konsulent: Norconsult

Prosjektet ble ferdigstilt i september 2018. HGT takker for samarbeidet med en løsningsorientert og profesjonell byggherre.

[mm_map id=»43″]