Fv. 212 Lindhaugen – Slettebrekka

HGT har gjennomført byggingen av Fv. 212 Lindhaugen – Slettebrakka med Statens Vegvesen som byggherre. Prosjektet har blitt utført under krevende forhold knyttet til trafikkhåndtering, med kompliserte sprengningsarbeider og med hensyn til store mengder eksisterende teknisk infrastruktur.

Arbeidet har bestått av følgende:

  • Oppgradering av ca. 1000 meter med vei
  • 20.000 m3 med sprenging
  • 20.000 m3 med masseutskiftning
  • Spunting med Ø323 stålpeler (total lengde 477 m)
  • Omfattende sikring av berg
  • Støttekonstruksjon i betong på 107 meter i inntil 5 meters høyde
  • 5.000 meter VA ledninger, inkl. ca. 100 kummer
  • 2.500 m2 med store murer av naturstein og betong
  • Konsulent: Multiconsult

Prosjektet ble ferdigstilt i september 2018. HGT takker Statens Vegvesen for et godt samarbeid!

[mm_map id=»43″]