Bli en del av laget?

HGT har alltid bruk for motiverte og kompetente medarbeidere!

Har du forutsetningene for å bli en del av laget? I HGT stiller vi høye krav og forventninger til våre ansatte. Til gjengjeld tilbyr vi en trygg og spennende arbeidsplass, hvor det er rom for utvikling og samspill med medarbeidere og kunder.

Våre ansatte er firmaets viktigste ressurs, og vi setter respekt og likebehandlingsprinsippet svært høyt. Vi er opptatt av høy trivselsfaktor blant de ansatte. Vår mening er at dette reflekterer hva som utføres i det daglige virke. Det forventes at alle ansatte etterlever kravet om høy grad av faglig integritet.

HGT AS er så heldig å ha flere solide medarbeidere som har arbeidet hos oss i over 30 år, blandet med yngre medarbeidere med pågangsmot og glødende engasjement. Gir dette oss muligheten til å videreføre verdiene bedriften er bygget på, samtidig som man griper mulighetene morgendagen bringer.

Vi tilbyr alltid gode vilkår som ligger over kravene i offentlig lovgivning og de gjeldende tariffer setter. Vi har stort fokus på HMS, SHA og rutiner for dette gjennomgås på generell basis årlig, samt spesielt for hvert anlegg.

Alle ansatte representerer firmaet i forretningsmessige sammenhenger utad. Ansatte skal på ingen måte komme i et forhold hvor man kan ha motstridende interesser.

Aktuelle stillinger

  • Prosjektleder
  • Anleggsleder
  • Landmåler
  • Maskinfører